Voorwoord

AV Vakantiewoning

Het volledige domein van hoeve Eikenbrand is door onroerend erfgoed geklasseerd en met liefde en vakkennis gerenoveerd. Wij richten ons dan ook op mensen die kunnen genieten van het authentieke karakter en respect hebben voor het domein. Wilde feestjes horen hier dus niet thuis.

Bij reservatie gaat u akkoord met onderstaande algemene huurvoorwaarden en huisregels.

Het woonhuis

Reserveren

Een reservering kan telefonisch op volgende nummers : 0474 04 80 08 of 0497 03 00 66 en wordt bevestigd via mail. Dit impliceert tevens de aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden (terug te vinden op de site en/of in bijlage van de bevestigingsmail). De reservering is pas definitief na het betalen van een voorschot en is vanaf dat moment bindend. De betaling van dit voorschot zijnde 800,00 euro dient te gebeuren binnen de 8 dagen na reservering en dit d.m.v. storting op het rekeningnummer BE 35 3631 9729 7737. Bij niet-tijdige betaling van het voorschot komt het contract niet tot stand, zodat de verhuurder het recht zal hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Het saldo van de huurprijs, alsook de waarborgsom van 500,00 euro dient uiterlijk één maand voor aanvang van de huurperiode op bovenvermelde rekening gestort te worden. Indien de reservering pas wordt gedaan binnen de maand voor het begin van de huurperiode, dient de volledige huurprijs en de waarborgsom binnen de 5 dagen na reservering worden voldaan. De waarborgsom (min eventuele schade) wordt uiterlijk binnen de 3 weken na het einde van de huurperiode aan de huurder teruggestort.

Annulatie

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht als schadevergoeding. Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden. Slechts uitzonderlijke redenen kunnen aanleiding geven tot annulering van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder. De verhuurder kan in afwijking van voormelde bepaling over de annulatie in geval van bewezen behartenswaardige redenen een gedeelte van de huurprijs terugbetalen.  De huurder kan eventueel zelf een annulatieverzekering sluiten.

Huurperiode

In geval de vakantiewoning voor een weekend wordt geboekt, dan kan de huurder op vrijdag op een vooraf afgesproken tijdstip tussen 17u en 18u aankomen en op maandag tegen 10u00 terug vertrekken. In geval dat de vakantiewoning voor een midweek wordt geboekt, dan dient de huurder op maandag ,op een vooraf afgesproken tijdstip tussen 17u00 en 18u00 aan te komen en vrijdagmorgen tegen 10u00 terug vertrekken. Indien de huurder bij aankomst ‘s avonds later aanwezig is dan 18u00 kan de verhuurder geen onthaal meer verzekeren. Sleutels zijn dan wel beschikbaar in het sleutel- lok – kastje met een afgesproken code.   Het verlies van een sleutel  zal gepaard gaan met een kost van 30,00 euro.

Netheid en schade

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van de woning. Dit betekent onder meer dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden. Dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden. Beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de vakantiewoning dienen tevens binnen de 24 uren na aanvang huur gemeld te worden aan de verhuurder op het voormelde telefoonnummer 0497/030066 of 0474/048008. Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, de juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de vakantiewoning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare  schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode worden als laattijdig beschouwd en zijn niet gegrond. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantie -woning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door de verhuurder worden meegedeeld. Eventuele schoonmaakkosten die niet verrekend zijn in de totale prijs, moeten ter plaatse door de huurder betaald worden. Ongeacht of de schoonmaak inbegrepen is in de totale huurprijs van de vakantiewoning, is de huurder bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van persoonlijk afval, het opbergen van vaat- en keukengerief, het ordenen van (tuin)meubilair en, meer algemeen, het reinigen van de kachel(s), BBQ, het bezemschoon achterlaten van de vakantiewoning en terras. huisvuilzakken of PMD  buiten te plaatsen.  Glas dient u zelf mee te nemen naar de glascontainer. Alle ramen (ook dakramen) worden dicht achter gelaten. Eventuele kleine breuk, zoals gebroken bord , drinkglas… wordt door de huurder gemeld aan de verhuurder op het einde van de huurperiode. Deze zal aan kostprijs aangerekend worden aan de huurder.

Bij vertrek uit de vakantiewoning wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar. In geval van niet of gebrekkig naleven van de richtlijnen m.b.t. het opruimen van de vakantiewoning, alsook in geval van materiële schade die ofwel bij het vertrek van de huurder, ofwel bij de aansluitende schoonmaak wordt vastgesteld vóór de aankomst van de volgende huurder, zal de extra kost die hieruit voortvloeit op de waarborg verrekend worden door inhouding van een deel of de totaliteit ervan. Het eventueel positief saldo wordt aan de huurder terugbetaald. De kostprijs hiervoor wordt gerekend aan 40 euro/uur voor de extra te besteden tijd om het verblijf schoon te maken (opruimen sigarettenpeuken, reinigen kachels en of BBQ, hoort hier ook bij.) In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan de verhuurder te betalen.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder of een medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning dreigt te berokkenen of  heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet gehouden zijn om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen

Bezetting

Het woonhuis beschikt over 4 slaapkamers waar max 10 personen kunnen verblijven. De persoon die het huurcontract heeft aangegaan dient één van deze personen te zijn. Het is verboden om met meer dan 10 personen te logeren, indien dit toch het geval is zal evenredig aan de huurprijs een schadevergoeding per extra persoon worden aangerekend. Alle leeftijden zijn welkom, maar het karakter van het beschermd erfgoed zorgt voor een volwassen sfeertje. Elke bewoner dient het huisreglement na te leven. Het is niet toegestaan om vrijgezellenfeesten, fuiven en dergelijke te organiseren in onze vakantiewoning. U dient zich steeds te houden aan de regels van het huisreglement. Wij kunnen ten allen tijde volgens deze geldende redenen huurders weigeren.

Onderverhuur

Het is verboden de woning onder te verhuren of om de huur over te dragen.

Overmacht

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van overmacht, (bvb. oorzaak van derden , overheid, natuurrampen, nutsmaatschappijen of leveranciers )

Aansprakelijkheid

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder ernstige schade aan de vakantiewoning dreigt te berokkenen of heeft berokkend. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook aan de huurder en medehuurders. De huurder, zijnde de persoon die de reservering heeft gemaakt, is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, ook wanneer deze pas na zijn vertrek wordt geconstateerd. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken, zowel voor schade in en rond het huis. Elke schade dient zo snel mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.

Bed- en badlinnen – hygiëne – huisvoorraad

Alle bedden zijn voorzien van matrasbeschermers, dekbedden en kussens, hoeslaken, dekbed en kussensloop. 
Badlinnen, toiletpapier, shampoo, douche- en handzeep, zijn tevens beschikbaar. Keukenlinnen, koffie, vaatproduct, PMD en vuilzakken stad zijn aanwezig.

Varia

Huisdieren zijn niet toegelaten in de vakantiewoning. In de woning geldt een niet-roken beleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten aller tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat. We vragen u uitdrukkelijk om de schapen op het domein niet te voederen. De oude boerenwoning is gerestaureerd met natuurlijke producten die ook vroeger werden gebruikt, zoals bvb. kalkpleister en leem aan de muren. Dit zorgt voor een zeer gezonde omgeving, maar ook kwetsbare muren. Extra zorg met valiezen en of scherpe voorwerpen dicht bij de muren is zeker noodzakelijk!

Op elke kamer zijn er ruime inloopdouches voorzien. Wij vragen enige oplettendheid om de oude planken vloer buiten de douches niet overvloedig te bespatten.

Op het domein Eikenbrand is er een wal. (oude drinkwaterput voor koeien) deze is volledig omheind. toch vragen we aan ouders of verantwoordelijken van  kinderen, om deze nooit alleen te laten op het domein  en enkel onder toezicht buiten te laten spelen. De verhuurders kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongeval en of verdrinking van om het even welke aanwezige op het domein.

Verloren goederen - diefstal - camerabeelden

Verdwenen goederen zullen na de huurperiode aan kostprijs worden doorgerekend aan de klant en afgehouden worden van de waarborg.

Er zijn camera’s geplaatst die de omgeving inspecteren met enkel als doel de veiligheid te bevorderen. Er worden geen camerabeelden opgenomen in om het even welke gedeelte binnen in het woonhuis of 1 van de feestzalen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Veurne, zijnde de ligging van de vakantiewoning.